13 MART 1899 ATATÜRKÜN HARP OKULU

    
  Mustafa Kemal, Manastır Askerî İdadisini başarı ile bitirerek 13 Mart 1899 tarihinde İstanbul'da Harp Okulu'na girdi(Türk Milleti’nin tarihinde bir dönüm noktası)    3 senelik başarılı bir Harbiye öğreniminden sonra 10 Şubat 1902'de bu okulu Teğmen rütbesiyle bitirdi ve öğrenimine Harp Akademisinde devam etti.1903 yılında Üsteğmen olmuştu.11 Ocak 1905 tarihinde de Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisinden mezun oldu.

            Harp Okulunda ve Harp Akademisinde de zekâsı, yetenekleri ve üstün kişiliği ile kendisini arkadaşlarına ve hocalarına tanıtmış, onların içten sevgi ve saygısını kazanmıştı. Askerlik derslerine büyük ilgisi yanında matematiğe, edebiyata ve güzel söz söylemeye karşı da merakı ve eğilimi vardı. Harbiye'de ve Harp Akademisi'nde, memleket ve millet davaları ile ilgilenmesi, düşüncelerini cesaretle ifadeden çekinmemesi sebebiyle aydın ve inkılâpçı bir subay olarak tanınmıştı. Devir istibdat idaresi idi ve bu davranışları aleyhine olabilirdi; ancak çevresince gerçekten çok sevilişi, düşüncelerinde samimî oluşu, onun herhangi bir tertibe kurban gitmesini önlemişti. Bununla beraber Harp Akademisi'nden mezuniyetini izleyen günlerde istibdat ve padişahlık rejimi aleyhindeki düşünceleri ve durumu, şüphe çekerek birkaç ay İstanbul'da tutuklu kaldı; sonra bir nevi sürgün olarak vazife ile 5 Şubat 1905 tarihinde Suriye bölgesine, Şam'a atandı...

  


  Kağnılar mı gıcırdıyor
 Tarih mi diş gıcırdatıyor
 -bilmem, bilemem deme
İnebolu, Kastamonu, Çankırı,
Akşehir,Yahşıhan, Çorum…
Halime Kaptan, Şerife Bacı, Keziban, Necibe
ki yalınayak Anadolu’m
Kağnı olmuş akıyor Kızılırmak
Sakarya’ya doğru
Mustafa Kemal’in kağnısı biliyor oğul
-ya cephane cepheye
-ya kuzgunlar çöker ölüme
Ve “Ana”dolu’m ki gebe
Savaş’a, Kurtuluş’a, Özgür’e,
Mustafa Kemal’lere…

        Mustafa Kemal Samsun’a çıktığında hükümetin unuttuğu Anadolu perişandı.Bütün örgütler,ekonomik hayat yıkılmış,sosyal çöküntü başlamış,can,mal ve namus güvenliği kalmamıştı.Çeteler yüzünden tehlikeleri göze almadan yolculuk yapılamıyordu.Bütün bu imkansızlıklar yüzünden ülkenin kurtulabileceğine inanan yoktu.Tam bağımsız bir Türk Devletinin topyekün bir savaşla kurulacağına inanan tek kişi MUSTAFA KEMAL “Türk’ün onuru ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür.Böyle bir ulus,tutsak yaşamaktansa,yok olsun daha iyidir.ÖYLEYSE YA BAĞIMSIZLIK YA ÖLÜM” sözleri ile kararını ve yürünülecek yolu açıklamıştır...

KAYNAKÇA:http://www.borsamania.net/forum/index.php?topic=12669.new

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !